Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

η Μάνη ως ιδέα

Στο τόπο της Μάνης αναπτύχθηκε καί εκδηλώθηκε μιά αντίληψη της μορφής (πάση θυσία)αυτή είναι καί η βάση της νοοτροπίας καί των συνηθειών πού επικράτησαν ανά τούς αιώνες,αυτό εμφανίζεται καί δημιουργήται στην ελληνική κοινωνία όταν δέχεται πίεση από την Ανατολή.Το ανυποδούλοτο της περιόχης αυτής, δεν έχει αναλυθή αρκούντως ιστορικά καί αυτό σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη της,δημιουργεί μιά πολύ αρνητική εξέλιξη ,αυτό έχει την εξής εξήγηση,επειδή πρωτοστάτησε στη συγκρότηση τού Ελληνικού κράτους αφού πρωτίστως το είχε οραματισθή, έπρεπε να μπεί στό περιθώριο μήπως αποτελούσε εμπόδιο στην άσκηση της εξουσίας των νέων εξουσιαζώντων,το οποίο κι'έγινε με την δολοφονία τού Καποδίστρια εκεί συντελέσθηκε το (μ'ένα σμπάρο δύο τρυγόνια)αφού εξοντώνονται καί οί Καπεταναίοι (Μαυρομιχάλης)καί το σημαντικότερο η απώλεια της αυτοδιάθεσης τού ελληνικού λαού.