Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Το Ρωμαλέο

Η Ανδρεία των Μανιατών,ανακτήθηκε από την ιδέα και τον σκοπό αλλά και από την επιρροή τού τόπου,η ιδέα καί ο σκοπός είναι το Ελληνικό κράτος καί ο τόπος προσδίδει την σκληράδα πού δημιουργήται από την πάλη της θάλασσας καί της στεριάς.Είσοδος γιά την περιοχή είναι οι ακτές,υπήρχαν σημεία πού φιλοξενούσαν τούς νεοεισερχόμενους έως ότου πήγαιναν στα μέρη της μόνιμης εγκατάστασης.Το πιό βασικό τους μέλημα ήταν η υπόληψη,μπορούσαν να αντέξουν τα πάντα εκτός από την ατίμωση,η οποία εθεωρείτο η χειρότερη εξέλιξη στη ζωή των, είς την οποία αντιδρούσαν πάντοτε με διάφορους τρόπους αλλά κυρίως της θανάτωσεως αυτού που τους ατίμασε.Η επικράτηση αυτής της αντίληψης πηγάζει καί προέρχεται αποκλειστικά καί μόνο από λόγους συνυφασμένους με την γενναιότητα,ο πολεμιστής δεν γίνεται να είναι ατιμασμένος έτσι αναγκάζετο όποιος περιέρχετο σ'αυτή τη θέση να προβαίνει σε ενέργειες τραγικές προκειμένου να αποκαταστήση την υποληψή του,συνήθως φόνευε τα πρόσωπα πού ήταν υπεύθυνα γι'αυτό.