Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Τα στοιχεία που καθορίζουν την ισχύ μιάς χώρας.

Η ένταση και το μέγεθος της ισχύος ενός κράτους και μιάς χώρας διαμορφώνονται και συναποτελούνται από τρία στοιχεία,τα οποία προσδίδουν και την τελική θέση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι,το πρώτο είναι ο τομέας της Οικονομίας ο οποίος έχει εξελικτεί σ' επιστήμη,σχηματίζοντας διάφορα συστήματα και μοντέλα το πρωτεύον αυτού του τομέα είναι η πρόνοια της διασφαλίσεως των απαιτούμενων όγκων υδάτων,πόσιμου και αρδεύσεων ανάλογα με το μέγεθος της πλυθησμιακής κατάστασης με ταυτόχρονο μέλημα την εξοικονόμηση των απαραίτητων αγαθών για όλο το πλυθησμό πού διαβιεί στην συγκεκριμένη επικράτεια,η επάρκεια των αγαθών αλλά και του νερού έχει πολύ μεγάλη σημασία από το  να παράγονται μέσα στην ίδια τη χώρα από το να τα εισαγάγει,γιατί έτσι καθίσταται αυτόνομος,όπως επίσης είναι σημαντικό να κατέχει λίμνες καί ποτάμια διά να μην είναι έρμαιο αυτών που τα εξουσιάζουν.Το καλύτερο οικονομικό σύστημα το έχει εφαρμόσει ως τώρα ο Εθνικοσοσιαλισμός αφού προέβλεπαι κονδύλια και αρωγή για τους αναξιοπαθούντες σύστημα βέβαια που κατέστρεψαν οι Γερμανοί αφού ταυτίστηκε με αυτό ο ίδιος ο Χίτλερ.Το πιό καλό οικονομικό σύστημα είναι αυτό που στηρίζει την επιχειρηματικότητα όχι όμως με όρους νεοφιλελευθερισμού (ο οποίος καταλήγει στυγερά ανθρωποκτόνος συνεχίζοντας να επεκτείνει την αιμοδιψή του δραστηριότητα στην ίδια τη ζωή),αλλά με αντίστοιχους που θα ωφελούν τον επιχειρούντα εξυπηρετώντας όμως παράλληλα και το κοικωνικό σύνολο.Το δεύτερο,είναι τα Όπλα αναλόγως της γεωγραφικής και γεωπολιτικής θέσεως που βρίσκεται πρέπει να αναπτύξη και τα ανάλογα,τα οποία απαραίτητως γιά τον πολλαπλασιασμό της δυναμής των θα πρέπει η αμυντική των ικανότητα να είναι δυνατόν να μετατρέπεται σε αντίστοιχη επιθετικότητα,σημαντικός παράγοντας είναι και το ηθικό φρόνημα το οποίο για να βιωθεί είναι επιβεβλημένη η τήρηση αρχών κι αξιών.Τρίτο και εξίσου σπουδαίο είναι το Διπλωματκό Σώμα το οποίο πρέπει να λειτουργεί (όπως τις αισθήσεις στον ανθρώπινο οργανισμό)στο κράτος που υπηρετεί.Ο επιτυχημένος Ηγήτωρ δεν είναι αυτός που έχει τις περισσότερες γνώσεις σε πιό πολλά,αλλά αυτός που ξεχωρίζει και διαβλέπει τον ικανότερο για την κατάλληλη θέση.

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Διαπραγμάτευση Δανείων,Χρέους και παράνομη Μετανάστευση

Η κυβέρνηση προκειμένου να πείση τους εταίρους  γιά την αποφασιστικότητα της προς την διασφάλιση των στοιχειωδών λαϊκών δικαιωμάτων της ελληνικής κοινωνίας,θα πρέπει άμεσα να προβεί σε αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα τόσο στο Δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα ούτως ώστε να ακυρώση η να αμβλύνη τις επιπτώσεις και τις συνέπειες που τυχόν να υπάρξουν από μιά τέτοια εξέλιξη μέσα από τις συνθήκες και τις συμβάσεις που έχουν συνάψει οι προγενέστερες κυβερνήσεις,το πτωχευτικό δίκαιο που θα κατισχύση αφού γίνει νόμος του κράτους θα περιλαμβάνη την απόσειση των πάρανομων βαρών και σε συλλογικό επίπεδο αλλά και στο ιδιωτικό,όπως επίσης πρέπει να αναζητήση ουσιαστική κι άμεση λύση στο πρόβλημα της παράνομης κι εκβιαστικής μετανάστευσης,η οποία δεν είναι άλλη από την πλήρη φύλαξη των συνόρων και την επαναφορά τους στα σημεία εισδοχής.