Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Τα στοιχεία που καθορίζουν την ισχύ μιάς χώρας.

Η ένταση και το μέγεθος της ισχύος ενός κράτους και μιάς χώρας διαμορφώνονται και συναποτελούνται από τρία στοιχεία,τα οποία προσδίδουν και την τελική θέση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι,το πρώτο είναι ο τομέας της Οικονομίας ο οποίος έχει εξελικτεί σ' επιστήμη,σχηματίζοντας διάφορα συστήματα και μοντέλα το πρωτεύον αυτού του τομέα είναι η πρόνοια της διασφαλίσεως των απαιτούμενων όγκων υδάτων,πόσιμου και αρδεύσεων ανάλογα με το μέγεθος της πλυθησμιακής κατάστασης με ταυτόχρονο μέλημα την εξοικονόμηση των απαραίτητων αγαθών για όλο το πλυθησμό πού διαβιεί στην συγκεκριμένη επικράτεια,η επάρκεια των αγαθών αλλά και του νερού έχει πολύ μεγάλη σημασία από το  να παράγονται μέσα στην ίδια τη χώρα από το να τα εισαγάγει,γιατί έτσι καθίσταται αυτόνομος,όπως επίσης είναι σημαντικό να κατέχει λίμνες καί ποτάμια διά να μην είναι έρμαιο αυτών που τα εξουσιάζουν.Το καλύτερο οικονομικό σύστημα το έχει εφαρμόσει ως τώρα ο Εθνικοσοσιαλισμός αφού προέβλεπαι κονδύλια και αρωγή για τους αναξιοπαθούντες σύστημα βέβαια που κατέστρεψαν οι Γερμανοί αφού ταυτίστηκε με αυτό ο ίδιος ο Χίτλερ.Το πιό καλό οικονομικό σύστημα είναι αυτό που στηρίζει την επιχειρηματικότητα όχι όμως με όρους νεοφιλελευθερισμού (ο οποίος καταλήγει στυγερά ανθρωποκτόνος συνεχίζοντας να επεκτείνει την αιμοδιψή του δραστηριότητα στην ίδια τη ζωή),αλλά με αντίστοιχους που θα ωφελούν τον επιχειρούντα εξυπηρετώντας όμως παράλληλα και το κοικωνικό σύνολο.Το δεύτερο,είναι τα Όπλα αναλόγως της γεωγραφικής και γεωπολιτικής θέσεως που βρίσκεται πρέπει να αναπτύξη και τα ανάλογα,τα οποία απαραίτητως γιά τον πολλαπλασιασμό της δυναμής των θα πρέπει η αμυντική των ικανότητα να είναι δυνατόν να μετατρέπεται σε αντίστοιχη επιθετικότητα,σημαντικός παράγοντας είναι και το ηθικό φρόνημα το οποίο για να βιωθεί είναι επιβεβλημένη η τήρηση αρχών κι αξιών.Τρίτο και εξίσου σπουδαίο είναι το Διπλωματκό Σώμα το οποίο πρέπει να λειτουργεί (όπως τις αισθήσεις στον ανθρώπινο οργανισμό)στο κράτος που υπηρετεί.Ο επιτυχημένος Ηγήτωρ δεν είναι αυτός που έχει τις περισσότερες γνώσεις σε πιό πολλά,αλλά αυτός που ξεχωρίζει και διαβλέπει τον ικανότερο για την κατάλληλη θέση.