Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Διαπραγμάτευση Δανείων,Χρέους και παράνομη Μετανάστευση

Η κυβέρνηση προκειμένου να πείση τους εταίρους  γιά την αποφασιστικότητα της προς την διασφάλιση των στοιχειωδών λαϊκών δικαιωμάτων της ελληνικής κοινωνίας,θα πρέπει άμεσα να προβεί σε αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα τόσο στο Δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα ούτως ώστε να ακυρώση η να αμβλύνη τις επιπτώσεις και τις συνέπειες που τυχόν να υπάρξουν από μιά τέτοια εξέλιξη μέσα από τις συνθήκες και τις συμβάσεις που έχουν συνάψει οι προγενέστερες κυβερνήσεις,το πτωχευτικό δίκαιο που θα κατισχύση αφού γίνει νόμος του κράτους θα περιλαμβάνη την απόσειση των πάρανομων βαρών και σε συλλογικό επίπεδο αλλά και στο ιδιωτικό,όπως επίσης πρέπει να αναζητήση ουσιαστική κι άμεση λύση στο πρόβλημα της παράνομης κι εκβιαστικής μετανάστευσης,η οποία δεν είναι άλλη από την πλήρη φύλαξη των συνόρων και την επαναφορά τους στα σημεία εισδοχής.